Cetăţile dacice, pe masa Ministerului Culturii

Muntii-Orastiei-Cetatile-Dacice-2009-008Cetăţile dacice, incluse în patrimoniul UNESCO. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a înaintat Ministerului Culturii, în vederea analizării, solicitarea trimisă de către Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara, cu privire la promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, precum şi transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara. Proiectul vizează înscrierea în inventarul centralizat al domeniului public a cinci imobile (patru cetăţi dacice şi situl arheologic Gradiştea de munte).

“Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei sunt cuprinse în lista zonelor protejate de interes naţional, aprobată prin Legea nr. 5 din anul 2000, privind Planul de Amenajare a Teritoriului National, secţiunea a 3-a, Zone protejate, sunt incluse în Lista monumentelor istorice şi în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Menţionăm faptul că marea majoritate a ariilor protejate sunt acoperite cu păduri, fiind în administrarea autorităţilor silvice. De remarcat că cetăţile dacice din Munţii Orăştiei sunt cuprinse în cadrul Parcului Natural Grădistea^Muncelului- Cioclovina şi reprezintă o zonă protejată cu patrimoniu natural, de importanţă naţională. în acest mod, prin suprapunerea celor două tipuri de zone protejate, valoarea peisajului natural şi cultural, care trebuie conservat, revigorat şi pus în circuitul public prezintă valenţe deosebite, dar ridică şi o serie de probleme de natură juridică, administrativă. Dincolo de necesitatea conservării şi punerii în valoare a acestor vestigii ale culturii naţionale, pe care nu o contestăm şi o susţinem, trebuie subliniat faptul că operaţiunea juridică de înscriere a unui bun imobil în domeniul public al statului trebuie să respecte rigorile şi principiile legii”,  spun reprezentanţii Ministerului Culturii.

În ceea ce priveşte aceste monumente trebuie clarificată situaţia juridică.

“In acest context, reamintim faptul că aceste aspecte au fost analizate în repetate rânduri, inclusiv ca urmare a unei sarcini stabilite în şedinţa Executivului, cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea asigurării protejării şi punerii în valoare a siturilor arheologice – Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei. fn acest sens, în anul 2011 a fost constituit un comitet interministerial care a analizat situaţia cetăţilor dacice, în scopul găsirii unor soluţii legale şi administrativ-instituţionale. în cadrul dezbaterilor a fost semnalată inclusiv situaţia juridică complexă a cetăţilor dacice, care a îngreunat identificarea măsurilor legale şi administrative necesare constituirii unei zone de administrare specială a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Cât priveşte regimul juridic al terenurilor pe care se află siturile arheologice, menţionăm că, potrivit informaţiilor prezentate în cadrul comitetului interministerial, acestea aparţin fie domeniului public al comunei, domeniului privat al comunei, fie proprietatea aparţine unei forme asociative de tip privat (composesorat), unele sunt revendicate, iar altele au statut juridic incert sau necunoscut”,  mai spun oficialii ministerului de resort.