Costel Avram, director general Apa Serv Valea Jiului: „Preţul pentru apa potabilă facturat de Apa Serv rămâne unul dintre cele mai mici din România”

avram costel– Aţi prezentat de curînd un prim bilanţ al activităţii Apa Serv Valea Jiului din anul 2014. Care sunt principalele reuşite ale firmei, în viziunea dumneavoastră, ca director general ?

– Efortul oamenilor de la Apa Serv Valea Jiului s-a concretizat în anul 2014 prin lucruri bune şi foarte bune pe care le-am realizat pe mai multe direcţii din activitatea noastră. În viziunea mea, cel mai important lucru pe care
l-am făcut a fost acela de a fi reuşit să ducem la bun sfârşit marile investiţii din programul european pentru extindere şi modernizare a reţelelor de apă şi canalizare din Valea Jiului dar şi faptul că am devenit primul şi deocamdată singurul operator de apă şi canalizare din România pentru care a fost ridicată supravegherea specială din partea Apelor Române ca urmare a succesului investiţiilor de mediu pe care le-am implementat.

– Reprezintă toate aceste lucruri un succes şi pentru beneficiarii serviciilor Apa Serv Valea Jiului ?

– Categoric, da. Vreau să vă spun că, potrivit statisticilor, în 2014 Apa Serv Valea Jiului a reuşit să asigure, chiar şi în perioadele cu probleme meteorologice grave, furnizarea serviciilor de alimentare cu apă 24 de ore din 24. Investiţiile din prima etapă a programului de extindere şi modernizare a reţelor prin utilizarea de fonduri europene ne-au adus în situaţia de a avea 7700 de noi abonaţi pe reţelele de apă şi 24.400 de noi beneficiari pentru servicii de canalizare. Pentru alţi 1200 de beneficari au fost modernizate reţelele de alimentare cu apă (reducându-se astfel, în mod semnificativ pierderile), respectiv pentru 3800 au fost modernizate reţelele de canalizare. La toate acestea se adaugă investiţiile pe care am putut să le facem din bugetul propriu al firmei, lucrări de reparaţii şi extinderi de reţele în Petrila, Petroşani şi Vulcan, investiţii care se cifrează la 478.000 de lei.

– De unde aţi avut bani, pentru că ştiu că în permanenţă aţi tras semnale de alarmă referitoare la gradul de colectare a facturilor ?

– Soldul creanţelor a scăzut în 2014 cu aproape 10%. În această direcţie, Apa Serv a acţionat prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie. Însă vreau să vă spun că, prin activitatea Biroului de Recuperări Creanţe pe care l-am înfiinţat când am venit la conducerea ASVJ, am reuşit numai anul trecut să încheiem angajamente de eşalonare la plată cu 548 de beneficiari, care au devenit acum buni platnici ai consumului la zi şi care plătesc, eşalonat, şi datoriile mai vechi. Înfiinţarea MHC-urilor ne-a adus însă în postura de a putea produce şi vinde energie (cu 1,5% chiar mai mult decât în anul 2013) fapt care ne-a adus venituri suplimentare şi prin care am reuşit să finalizăm anul 2014 cu profit din exploatare şi fără nici un fel de datorii la bugetul de stat.
– În faţa tuturor acestor performanţe, în cel fel se justifică decizia privind majorarea tarifelor de operare ?

– Dacă privind lucrurile strict din punct de vedere al capacităţii manageriale, eu îndrăznesc să afirm – iar cifrele anului 2014 confirmă acest lucru – că putem funcţiona şi la tarifele actuale. Ca manager al acestei firme, am demonstrat că Apa Serv Valea Jiului poate fi un operator de servicii al statului capabil să ofere servicii de calitate şi să se încadreze în previziunile bugetare aprobate. Chestiunea ajustării tarifului trebuie însă privită dincolo de reuşitele pe care le-am adus eu în activitatea acestei societăţi.

– Adică ?…

– Adică trebuie să privim puţin înapoi în timp şi să analizăm, fără patimă politică şi populism, angajamentele pe care comunitatea locală din Valea Jiului şi le-a asumat atunci când a decis să aducă Apa Serv la un nivel de calitate a serviciilor de nivel european. La vremea când s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectele pe bani europeni, Apa Serv nu avea o situaţie economico-financiară strălucită, motiv pentru care finanţatorii au solicitat garanţii suplimentare privind politica managerială. Una din aceste garanţii, care constituie anexă separată la contractul de finanţare, este Planul tarifar prin care acţionarii firmei noastre (Adi Apa Valea Jiului, din care fac parte primăriile din cele 6 oraşe ale Văii şi Consiliul judeţean) îşi asumau obligaţia de a ajusta anual tarifele de operare cu rata inflaţiei, aşa cum fac toţi operatorii de servicii de utilitate publică. Numai că, din considerente politice populiste, acest lucru nu s-a făcut şi acum, la finalizarea contractului, Valea Jiului risca să fie obligată să returneze cele 40 de milioane de euro investite deja şi să piardă alte peste 60 de milioane, din etapa a II-a a proiectului de extindere şi reabilitare, pentru care ne aflăm în fază avansată de accesare.

– Cum va afecta populaţia, această ajustare de tarife ?

– Dacă suntem sinceri cu noi înşine, faptul că vom plăti ceva mai mult cu 50 de bani pentru un metru cub de apă potabilă şi ceva mai mult cu 25 de bani pentru canalizare nu cred că este, pentru nimeni un capăt de ţară. Statisticile ne arată de asemenea că şi cu noile tarife, preţul pentru apa potabilă facturat de Apa Serv rămâne unul dintre cele mai mici din ţara noastră, în condiţiile în care calitatea serviciilor a crescut semnificativ şi va creşte şi în continuare. Practic, prin investiţiile deja realizate şi cele pe care le-am prevăzut în continuare, vrem să aducem nivelul pierderilor din reţea cât mai aproape de zero. Iar acest lucru anulează practic efectul ajustărilor de tarif, ba chiar se poate ca, în multe situaţii, valoarea facturilor să fie mai mică decât este în prezent.

– Domnule director, cu speranţa că aşa va fi, vă dorim mult succes.