Creşterea salariilor angajaţilor – obiectiv prioritar al conducerii Insemex în 2015

insemex echipaConvins de faptul că performanţele economice şi profesionale ale INSEMEX Petroşani ţin de performanţele întregii echipe a instituţiei de cercetare de la Petroşani, directorul general al INSEMEX, dr.ing. George Artur Găman şi-a stabilit drept una din priorităţile anului 2015 pentru găsirea unei soluţii de creştere a salariilor pentru colectivul instituţiei.

Pentru că veniturile din salarii ale colectivului de cercetători ai INSEMEX nu au mai crescut de 5 ani, în ciuda evoluţiei de la an la an a bugetului şi mai ales a profitului instituţiei, una din soluţiile adoptate până acum în ceea ce priveşte recompensarea salariaţilor a constituit-o acordarea de prime, cu diverse ocazii. „Chiar dacă este prematur să mă pronunţ, pot să vă spun că în mod categoric unul din obiectivele mele prioritare pentru acest an îl reprezintă creşterea salariilor angajaţilor institutului nostru”, a declarat dr.ing. Georghe Artur Găman, directorul general al INCD INSEMEX Petroşani.

În ceea ce priveşte obiectivele de natură profesională ale echipei de management a institutului, acestea vizează creşterea capacităţii de prelucrare a informaţiilor şi de derulare a softurilor de simulare a fenomenelor pirogene folosite la explozii, dar şi extinderea ariei de adresabilitate internaţională de certificare a echipamentelor electrice care funcţionează în mediile potenţial-explozive, activitate pentru care INSEMEX are tot mai multe solicitări.

Din punct de vedere ştiinţific, anul 2015 va consemna pentru cercetătorii de la Petroşani oportunitatea organizării celei de-a VII-a ediţii a apreciatului Simpozion Internaţional pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM, dar şi participarea la alte manifestări ştiinţifice de mare anvergură, atât în ţară cât şi peste hotare.