Crucea Roşie din Uricani are de astăzi noi conducători

crucea rosie1La sediul subfilialei de Cruce Roşie din Uricani a avut loc duminică 8 februarie 2015 şedinţa ordinară a Adunării Generale. Alături de membrii activi ai Crucii Roşii de la Uricani, la această întâlnire au participat directorul filialei judeţene de Cruce Roşie, doamna Ciorobea Elisabeta şi vicepreşedintele subfiulialei Deva, domnul Dan Terteci.

crucea rosie2Cu acest prilej a fost evaluată activitatea subfilialei de Cruc e Roşie din uricani din ultimii 4 ani şi a fost ales un nou comitete de conducere, care va coordona activitatea Crucii Roşii de la uricani în perioada 2015-2019. În urma votului unanim, noul preşedinte al Subfilialie de Cru ce Roşie din Uricani este Alina Axiniei. După investirea în funcţie, aceasta a declarat că „împreună cu colegii din noul Comitet al SCR Uricani ne dorim să continuăm activitatea de Cruce Roșie, să ne implicăm mai mult în problemele comunităţii, să promovîm programele Crucii Roşii şi și voluntariatul, mai ales în rândul tinerilor.