Din mai, românii fără venituri vor fi obligaţi să plătească mai mult pentru contribuţia la sănătate

Din 1 mai, salariul minim brut va creşte cu 200 de lei şi va ajunge, astfel, la 1250 de lei, ceea ce înseamnă că şi contribuţia la sistemul public de sănătate (CASS), datorată de persoanele fizice care nu obţin venituri, inclusiv cele cu domiciliul în ţară, dar care lucrează în străinătate fără forme legale, va avea un cuantum majorat. Totuşi, obligativitatea plăţii CASS de către aceste persoane ar putea dispărea, dacă un proiect de act normativ al Ministerului Finanţelor Publice (MFP) va fi aprobat de Guvern şi va intra în vigoare, astfel încât cei care nu realizează venituri să poată opta să plătească contribuţia lunar sau doar la momentul în care vor avea nevoie de servicii medicale.

contributiesanatate1399462507-1406538775

Potrivit art. 180 din noul Cod fiscal, în vigoare de la începutul anului, persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei datorează, lunar, CASS în valoare de 5,5% din salariul minim brut pe economie. Plata trebuie efectuată trimestrial, până în data de 25 a fiecărei luni din trimestru, ceea ce înseamnă că primul termen de plată deja a trecut (25 martie), iar următoarele sunt 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie.

De altfel, din prima zi a lunii mai, salariul de bază minim brut pe țară va fi majorat cu 200 de lei, de la 1.050 de lei 1.250 de lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore, în medie, pe lună, în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră, aşa cum stabileşte Hotărârea Guvernului nr. 1017/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015.

Astfel, de luna viitoare, contribuţia datorată de o persoană fără venituri va fi în cuantum de68,75 de lei/lună (5,5% x 1.250 lei), după ce, în primele patru luni ale anului, aceasta a avut o valoare de 57,75 de lei pe lună (5,5% x 1.050 lei).

Prin urmare, rezultă un total de 781 de lei în 2016 (231 de lei pentru perioada ianuarie-aprilie, la care se adaugă 550 de lei datoraţi pentru perioada mai-decembrie) pe care o persoană fizică ce nu realizează venituri este obligată să îl achite, în conformitate cu prevederile fiscale (încă) în vigoare.

Printre cei vizaţi de reglementările noului Cod fiscal se găsesc şi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, dar care muncesc şi realizează venituri în străinătate, fără însă să poată proba deținerea unei asigurări de sănătate emise de autoritățile din respectiva ţară. Concret, este vorba despre cei care muncesc în afara graniţelor ţării fără contract, în construcții, agricultură, lucrători sezonieri sau persoane care îngrijesc bătrâni sau fac menaj în case.

Practic, de la plata CASS sunt scutite, la acest moment, persoanele care pot probadeținerea unei asigurări de sănătate emise de autoritățile din statul în care lucrează.

Persoanele (…), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate„, este precizat în art. 153 alin. (2) din Codul fiscal.

Cu alte cuvinte, cetățenii români cu domiciliul în România, care realizează venituri din salarii de la angajatorii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene,  respectiv de la cei dintr-un stat care aplică un acord bilateral de securitate socială cu România nu datorează contribuții de asigurări sociale în ţara noastră pentru aceste venituri.

În cazul lor, se aplică regula potrivit căreia lucrătorii care se deplasează pe teritoriul UE trebuie să facă obiectul unei singure legislații în materie de securitate socială, potrivitRegulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Practic, statul unde cetăţeanul român munceşte este şi statul unde plăteşte asigurările sociale obligatorii.

Pentru a nu achita şi în România CASS, persoanele fizice aflate în aceste situaţii trebuie să facă dovada valabilităţii asigurării în statul în care realizează venituri, astfel:

  • în cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale UE, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  • în cazul în care activitatea se desfăşoară într-un stat care nu este membru al UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar între România şi statul în care persoana îşi desfăşoară activitatea există un acord sau convenţie în domeniul securităţii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau convenţiei.

Notă: Suma de 781 de lei, reprezentând contribuţia la sistemul public de sănătate pentru întreg anul 2016 trebuie plătită în rate egale, trimestriale, de 195,25 de lei. Astfel, primul termen de plată a fost acum mai bine de o lună, mai exact pe 25 martie.

Cum te înregistrezi la Fisc dacă nu ai venituri şi esti obligat să plăteşti CASS?

Modelul şi conţinutul formularelor folosite anul acesta de către persoanele fizice care nu realizează venituri sau nu pot face dovada plăţii CASS și sunt obligate astfel să achite contribuția sunt prevăzute în Ordinul ANAF nr. 3743/2015, publicat pe 29 decembrie 2015 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 975.

Astfel, aceste categorii de persoane trebuie să completeze și să depună la Fisc „Declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată” – formularul 604.

Formularul 604, necesar pentru stabilirea obligaţiilor de plată, trebuie depus la organul fiscal în termen de cel mult 15 zile de la data în care persoanele fizice se încadrează în categoria plătitorilor de CASS care nu obțin venituri.

Potrivit normelor legislative, declaraţia menţionată se depune exclusiv pe suport hârtie, fie direct la registratura organului fiscal, fie se trimite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În acest ultim caz, data depunerii declarației este data depunerii la poștă.

După depunerea formularului 604, compartimentul de specialitate din cadrul ANAF verifică dacă informațiile înscrise sunt corecte și complete, folosindu-se de evidențele fiscale. Pe lângă informațiile referitoare la veniturile persoanei fizice, în acest punct se analizează și încadrarea în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, se mai arată în Ordinul ANAF nr. 3743/2015.

Atenţie! Nedepunerea la termen de către persoanele fizice a formularului 604 va fi sancţionată, potrivit noului Cod de procedură fiscală, cu o amendă cuprinsă între 500 de lei și 1.000 de lei – detalii sunt aici.

Obligativitatea plăţii CASS de către românii fără venituri ar putea dispărea. Finanţele propun două variante

La începutul anului, Guvernul anunţa, prin vocea purtătorului de cuvânt, că va revizui temeiul legislativ prin care persoanele fără venituri sunt obligate la plata CASS, respectiv art. 180 din noul Cod fiscal.

Vom face până la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie o analiză în legătură cu sustenabilitatea acestui articol 180, atât din punct de vedere fiscal, cât și constituţional, pentru că şi din punct de vedere constituțional se pune problema dacă se respectă prin acest articol principiul justei aşezări a sarcinii fiscale„, spunea la acel moment Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Executivului, citat de presa centrală.

Totuşi, prevederile vizate sunt încă în vigoare şi acum, aproape de finalul lunii aprilie, chiar dacă, acum mai bine de o lună, Ministerul Finanţelor a publicat, în dezbatere publică,Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, document care reglementează, printre altele, condițiile privind modul de declarare și de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care nu realizează venituri, astfel încât acestea să poată beneficia de serviciile oferite de sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Concret, potrivit proiectului de act normativ citat, persoanele fizice care nu realizează venituri şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei vor putea opta să plătească CASS lunar sau la data la care au nevoie de servicii medicale.

În cazul în care vor alege prima variantă, a plăţii lunare, persoanele fizice fără venituri vor fi obligate să plătească CASS în valoare de 5,5% din salariul minim brut pe economie pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri.

Cum de la 1 mai, salariul minim pe economie va ajunge la 1250 de lei, contribuţia datorată de o persoană fără venituri va fi în cuantum de 68,75 de lei, aşa cum am explicat şi anterior.

Prin urmare, dacă declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri va fi depusă din luna mai începând, rezultă un total de 825 de lei (68,75 lei x 12) pe care persoanele fizice fără venituri care aleg plata lunară a contribuţiei vor trebui să îl scoată din buzunare.

Important! În varianta actuală a Codului fiscal, în vigoare de 1 ianuarie, plata CASS trebuie efectuată trimestrial, până în data de 25 a fiecărei luni din trimestru. Totuşi, dacă proiectul de act normativ va fi aprobat de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial, plata contribuţiei amintite se va face lunar, până pe 25 ale lunii.

În cea de-a doua variantă propusă de Finanţe, potrivit căreia contribuţia de asigurări sociale de sănătate se va plăti în momentul în care cetăţenii vor avea nevoie de acordarea serviciilor medicale, CASS datorată de aceştia se va calcula aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de şapte ori salariul minim brut pe ţară.

Cu alte cuvinte, persoanele fizice care vor apela la spitalizare sau la alte servicii medicale care nu sunt gratuite (cazul urgenţelor medicale) vor datora contribuția la sănătate în cotă de 5,5% aferentă unei baze de calcul egală cu de şapte ori salariul minim pe economie. Astfel, CASS pentru şapte luni va fi în cuantum de 481,25 lei (68,75 lei x 7).  Practic, aceasta din urmă reprezintă varianta cea mai puţin costisitoare şi pe care o vor alege probabil cei mai mulţi dintre cei fără venituri, în speranţa că nu vor fi nevoiţi să acceseze serviciile medicale autohtone.

Notă: Proiectul de act normativ a fost publicat de MFP pe 18 martie, dar încă nu a fost discutat de Guvern. Pentru ca prevederile prezentate anterior să poată fi aplicate, este nevoie ca documentul să fie adoptat de Executiv, urmând ca Ordonanţa de urgenţă să îşi producă efectele, în mod normal, de la momentul publicării în Monitorul Oficial.

[slideshow_deploy id=’17217′]

Sursa: avocatnet.ro