SNIMVJ trimisă în instanţă pentru licitaţia la asistenţă medicală

 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a decis trimiterea dosarului în instanţă, ca urmare a unei contestaţii depuse de societatea comercială ROBIMED CENTER XXI S.R.L., cu sediul în Uricani şi punct de lucru în Petroşani.
8
Potrivit CNSC, Robimed a contestat actul administrativ nr. 940/22.03.2016, prin care s-a comunicat rezultatul procedurii de atribuire aferent Lotului 1 – „Servicii specifice de medicina muncii şi servicii de asigurare a asistenţei medicale la punctele de prim-ajutor de la sucursalele miniere din cadrul SNIMVJ S.A.” a licitaţiei organizate de către SNIMVJ pentru „Servicii specifice de medicina muncii şi servicii de asigurare a asistenţei medicale la punctele de prim ajutor de la sucursalele miniere – Mina Paroşeni şi Mina Uricani/servicii testare psihologică lucrători”. Firma care a formulat contestaţia a solicitat celor de la CNSC „anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 940/22.03.2016, obligarea autorităţii contractante la luarea unei măsuri de remediere prin care să se dispună eliminarea oricăror cerinţe privind specificaţiile tehnice incorecte de la pct. 3 din solicitarea de clarificări nr. 865/15.03.2016, precum şi obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire şi faţă de societatea sa în vederea participării la etapa finală de licitaţie electronică”.
După analizarea documentelor depuse de părţi, oficialii CNSC au decis trimiterea de îndată a dosarului către Tribunalul Hunedoara, invocând excepţia de necompetenţă materială a Consiliului.
[slideshow_deploy id=’27126′]


(Următoarea știre) »