Valea Jiului trebuie să se pregătească și pentru cel mai sumbru scenariu

Grupul de lucru Huilă din cadrul Comitetul de coordonare pentru activitatea minieră s-a întâlnit din nou, iar discuțiile duc spre concluziile finale în ceea ce privește mineritul din Valea Jiului. Potrivit reprezentanților CEH, Valea Jiului trebuie să se pregătească șI pentru cel mai sumbru scenariu, adică închiderea unităților miniere.

2

„Valea Jiului are nevoie de un plan. Nu trebuie să ne sperie nici cel mai rău plan, el trebuie cunoscut, ca să știm ce avem de făcut”, a declarat Constantin Jujan, în cadrul grupului de lucru.

Analiza grupului de lucru Huilă concluzionează:

  • în contextul actual al pieței de energie din România, huila este structural necompetitivă din cauza neretehnologizării principalelor procese tehnologic din subteran și de la suprafață;
  • statul român a notificat Comisia Europenaă pentru aprobarea accesării unui ajutor de stat în vederea închiderii minelor necompetitive, în baza Deciziei 787/2010/UE. Astfel, au fost emise C(2012) 1020 final și Decizia C (2015) 8066 final;
  • decizia inițială a aprobat un ajutor în valoare de 784 mil. lei pentru acoperirea pierderilor aferente producției, până la încetarea activității de producție, în conformitate cu Art.3, și un ajutor în valoare de 385 mil. lei pentru acoperirea costurilor excepționale, conform Art.4.
  • în cazul accesării unui ajutor de stat pentru închiderea minelor, în condițiile unui preț de livrare al cărbunelui limitat la nivelul înregistrat pe terŃe piețe (conform reglementărilor Deciziei 787/2010/UE), funcționarea termocentralelor continuă să înregistreze pierderi pe lângă care se mai adaugă si costurile aferente închiderii minelor, toate intrând în sarcina statului;
  • se constată că sumele neconsumate din ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive acordat Societății Naționale Închideri Mine Valea Jiului nu asigură acoperirea costurilor excepționale conform Art.4 al Deciziei 787/2010/UE pentru sucursalele miniere din cadrul CEH. Prin introducerea unor alte mine în regim de închidere definitivă, nu se poate respecta principiul degresivității ajutorului de stat impus prin Art.3 din Decizia 787/2010/UE;
  • pentru siguranța și adecvanța sistemului energetic național este necesară funcționarea celor două termocentrale, având în vedere amplasarea lor în zona de Nord-Vest a țării, putându-se intensifica schimburile transfrontaliere cu aport de putere dintr-o zonă extrem de apropiată de graniță;
  • funcționarea acestor centrale este condiționată de cărbunele extras din Valea Jiului, acestea neputând funcționa doar cu cărbune din import.

Săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire a grupului de lucru Huilă, când va fi prezentat materialul final. Acesta va prezenta o imagine clară a sectorului de exploatare de huilă din Valea Jiului precum și măsurile care vor trebui să fie întreprinse.

[slideshow_deploy id=’30675′]« (Știre anterioară)