ANGAJĂRI LA POMPIERI. I.S.U. Hunedoara face angajări

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara organizează concurs, cu personal recrutat din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, abilităţile si cunoştinţele necesare, pentru ocuparea a trei posturi vacante de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Financiar, subofiţer tehnic principal la Biroul Resurse Umane şi subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat şi Documente Clasificate.

pompieri

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

  • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

  • să cunoască limba română scris şi vorbit;

  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

  • să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic/ aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne

  • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  • să fie absolvenţi de studii medii civile sau militare cu diplomă de bacalaureat;

  • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

  • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

  • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Candidaţii recrutaţi din sursă externă care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Candidaţii care solicită înscrierea la concurs vor depune, personal, o cerere de înscriere, în care vor menţiona postul pentru care candidează, la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, str. George Coşbuc,  nr. 26, mun. Deva, jud. Hunedoara, în perioada 14- 21.10.2016, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Data limită de înscriere la concurs este 21.10.2016, ora 15.00.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor, vor fi depuse, personal, în volum complet, la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, în perioada 17.10- 11.11.2016, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare este 11.11.2016, ora 15.00.

          Alte detalii privind componenţa dosarelor de recrutare, organizarea concursurilor precum şi tematica şi bibliografia aferente se pot găsi pe site-ul instituţiei www.isuhd.ro, secţiunea anunţuri.