APIA face plăți în avans pentru fermierii care au depus cerei unice în cadrul Campaniei din 2016

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând din 17.10.2016,a demarat procesarea si autorizarea a plătilor în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în cadrul Campaniei 2016.

apia

Potrivit art.1 din Regulamentul(UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste nivelul avansurilor pentru plătile directe si pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafată si legate de animale, precum si de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce priveste plătile directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de:”(…) până la 70 % în cazul plătilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 si de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale mentionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013”.

De asemenea, pentru anul de cerere 2016,statele membre pot să plătească avansurile pentru plătile directe numai după finalizarea controalelor administrative mentionate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, au fost stabilite plafoanele pentru anul de cerere 2016, România beneficiind de o alocare financiară de 1.772.469.000euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Mentionăm că plăţile se vor efectua la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363/04 din 01.10.2016.
[slideshow_deploy id=’36591′]