• avertismentul scris;
  • retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată de maximum 60 de zile;
  • reducerea salariului de bază pe o durată de una-trei luni cu 5-10%;
  • reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de una-trei luni cu 5-10%;
  • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În afară de avertisment, nicio sancțiune nu poate fi aplicată înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Până în luna august a acestui an, angajatorii puteau suspenda contractele de muncă ale salariaților în timpul cercetării disciplinare, însă această posibilitate nu mai există în prezent. Dispoziția respectivă din Codul muncii a fost declarată neconstituțională și și-a încetat efectele juridice, astfel că nu se mai poate aplica.

Concret, judecătorii Curții Constituționale au considerat că măsura este excesivă și că nu poate fi dispusă „cu păstrarea unui raport proporțional între necesitatea protejării intereselor angajatorului, pe de o parte, și cea a drepturilor salariatului, de cealaltă parte”, așa cum se arată în Decizia nr. 261/2016, despre care puteți afla mai multe de aici.

Pentru desfășurarea cercetării disciplinare, salariatul trebuie convocat în scris, de către angajator, pentru o întrevedere. În timpul cercetării, salariatul este îndreptățit să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa, iar acesta poate fi asistat, la cerere, de un avocat sau de un reprezentant al sindicatului din care face parte. În fine, decizia de sancționare trebuie emisă în scris și apoi comunicată angajatului.