NOI ANGAJĂRI LA I.S.U. HUNEDOARA

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara organizează concurs, cu încadrare directă pentru ocuparea unui post de Ofițer I in cadrul Compartimentului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei și a trei posturi vacante de subofiţer administrativ principal(în cadrul Serviciul Logistic, Detaşamentul de Pompieri Petroşani şi Secţia de Pompieri Ilia).

pompieri

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 • să cunoască limba română scris şi vorbit;

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic/ aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne

 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 • să fie absolvenţi de studii superioare civile sau militare cu diplomă de licenţă  pentru postul de Ofițer și studii medii civile sau militare cu diplomă de bacalaureat pentru posturile de subofițer;

 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Candidaţii recrutaţi din sursă externă care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Candidaţii care solicită înscrierea la concurs vor depune, personal, o cerere de înscriere, în care vor menţiona postul pentru care candidează, la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, str. George Coşbuc,  nr. 26, mun. Deva, jud. Hunedoara, în perioada 20- 26.10.2016, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Data limită de înscriere la concurs este 26.10.2016, ora 15.00.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor, vor fi depuse, personal, în volum complet, la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, după următorul calendar:

 • pentru postul de Ofițer I – în perioada 20.10- 11.11.2016, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare este 11.11.2016, ora 15.00.

                        – pentru posturile de subofițer administrativ principal – în perioada 20.10- 14.11.2016, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare este 14.11.2016, ora 15.00.

 

            Alte detalii privind componenţa dosarelor de recrutare, organizarea concursurilor precum şi tematica şi bibliografia aferente se pot găsi pe site-ul instituţiei www.isuhd.ro, secţiunea anunţuri.