Tribunalul Hunedoara angajează șofer

CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unui post de şofer la Tribunalul Hunedoara.

tribunal

Concursul va avea loc la data de 16 noiembrie 2016 la sediul Tribunalului Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Hunedoara.

Concursul constă într-o probă practică specifică postului care urmează să fie ocupat .

Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Hunedoara din Deva, etajul I, camera 137 în perioada 27.10–04.11.2016,  în zilele lucrătoare, între orele 10 – 14,00.

Taxa de înscriere la concurs este de 50 de lei şi se achită în contul Curţii de Apel Alba Iulia deschis la Trezoreria Alba Iulia, cont nr. RO56TREZ00220E330500XXXX, cu menţiunea „pentru concurs”, sau direct la casieria Curţii de Apel Iulia, camera 123.

Condiţiile de participare, cererea şi actele necesare înscrierii, tematica şi bibliografia pentru concurs au fost afişate la sediul Tribunalului Hunedoara şi postate pe pagina de internet a instanţei la rubrica „ Informaţii de interes public”.

[slideshow_deploy id=’13837′]