Băile daco-romane de la Geoagiu au nevoie de modernizare

Băile daco-romane de la Geoagiu au nevoie stringentă de modernizare. Geoagiu a fost declarată în anul 2013 ca fiind stațiune balneară de interes național. Doar că principala atracție a stațiunii, și anume renumitele băi daco-romane au nevoie de modernizare. În acest sens, deputatul PSD, Natalia Intotero a solicitat lămuriri oficialilor Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

intotero3

“Principala atracție a stțiunii Geaogiu-Băi – complexul de agrement Băile daco-romane – are neaparată nevoie de modernizare pentru a atrage un număr suplimentar de turiști și pentru dezvoltarea pe mai departe a activității economice locale. Au existat până în prezent două încercări de a accesa fonduri europene pentru renovarea și modernizarea complexului turistic. Primul a avut loc în în exercițiul financiar 2007-2013 (…) și s-a blocat din cauza unor neclarități juridice de folosire a unei porțiuni din terenul pe care se află complexul de agrement, aflat în proprietatea SC Germisara SA. Cea de-a doua tentativă de a accesa fonduri europene pentru modernizare este derulată în prezent de către proprietarul complexului turistic după lansarea în consultare publică a ghidurilor consultative în cadrul POR 2014-2020. dar posibilitatea ca demersul să fie unul de succes s-ar putea bloca în același impediment ca și prima dată”, a arătat deputatul PSD, Natalia Intotero.

 

Oficialii ministerului de resort au venit cu precizări legate de această problemă.

 

“Urmare întrebării dumneavoastră, menţionăm următoarele: prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1, se vor finanţa investiţiile în infrastructura de turism, în vederea creşterii numărului mediu de salariaţi în staţiunile turistice, în şapte regiuni ale României considerate a fi mai puţin dezvoltate. Precizăm că tipul de proiect descris de dumneavoastră, respectiv redresarea Complexului de agrement Ştrand Băile daco-romane nu a fost depus în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi nici pentru perioada 2014-2020 până în prezent. Menţionăm că, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să respecte criteriile de eligibilitate aferente prezentului tip de proiecte pentru prioritatea de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014-2020. În ceea ce priveşte drepturile asupra unei infrastructuri finanţabile în cadrul Axei prioritare 7, în cadrul POR 2014-2020, acestea se referă strict la dreptul de proprietate publică, privată sau dreptul de administrare, după caz, conform legislaţiei în vigoare, drepturi care trebuie demonstrate la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale. Menţionăm că pentru aceste tipuri de proiecte nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii imobilului sau un contract de închiriere, comodat, cesiune, care poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune. Infrastructura aferentă unui proiect de investiţii, finanţabil în cadrul priorităţii de investiţii în conformitate cu criteriile de eligibilitate, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legate de criteriul finanţare: să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, să nu facă obiectul unui litigiu şi să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unei legi speciale. De asemenea, proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă privind imobilul până la finalizarea perioadei de durabilitate. Semnalăm faptul că din documentele anexate nu rezultă clar modul de constituire a celor două societăţi, respectiv tipul de acţionariat şi că dobândirea terenului la care se face referire se poate realiza doar prin vânzare-cumpărare, asociere în participaţie sau printr-un contract de superficie. Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că este necesară clarificarea situaţiei juridice a terenurilor aferente includerii investiţii şi numai printr-un contract de vânzare-cumpărare, întrucât din documentele prezentate proprietar este o societate comercială privată, iar cea care implementează, care doreşte să scrie proiectul nu ştim dacă este privată sau dacă unitatea administrativ-teritorială este acţionar. În funcţie de acţionariat putem să discutăm soluţii de vânzare-cumpărare a terenului”, a explicat  Sirma Caraman – Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării.

[slideshow_deploy id=’24093′]