Ce decizii au luat consilierii locali din Vulcan în luna octombrie ?

consiliu-vulcan1Membrii Consiliului local al munciipiului Vulcan s-au reunit joi, 27 octombrie, în cadrul ședinței odinare de Consiliu local. Consilierii au avut în dezbatere un număr de nouă proiecte de hotărâre, unele având caracter de reorganizare a activității Consiliului local, iar altele vizînd decizii importante cu privire la derularea unor investiții publice în municipiu și în Valea Jiului.

Potrivit unei informări publică transmise de Primăria municipiului Vulcan, ultimele hotărâri inițiate de primarul municipiului Vulcan Gheorghe Ile și adoptate de Consiliul Local, în cadrul ședinței ordinare din 27 octombrie 2016, cuprind proiecte importante pentru infrastructura municipiului Vulcan și a Văii Jiului în ansamblul acesteia.

Astfel consilierii au adoptat hotărârea privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Boțoroga Daniela și a d-nei consilier Sîrbu Daniela Carmen, care și-au prezentat demisia, din motive personale obievtive, din legislativul Vulcănean.

A fost de asemenea, adoptată o nouă rectificare a bugetului local pe anul 2016, s-a avizat favorabil execuţia bugetară a Primăriei, aferentă trim. III al exerciţiului bugetar 2016.

consiliuvulcan2Consilierii au aprobat, totodată, închirierea prin licitaţie publică a obiectivului Cabana „Căprișoara ”, au ratificat modificarea DOCUMENTULUI DE POZIŢIE(DP) privind modul de implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Hunedoara” și au dat aprobarea finală pentru Studiul de fezabilitate și Devizul General la finalizarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) derulat de SC Apa Serv Valea Jiului.

Alte două proiecte de hotărâre au avut ca subiect aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din municipiul Vulcan în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3, respectiv aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului General la finalizarea proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului)-economii prin POS Mediu 2007/2013”.

”Le mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri pentru adoptarea acestor hotărâri, unele foarte importante pentru viitorul orașului nostru, pentru economia locală și pentru dezvoltarea locală. Apreciez dezbaterile care au loc întotdeauna în Consiliul local Vulcan, așa cum este firesc să fie, dar și responsabilitatea cu care colegii consilieri votează proiectele de dezvoltare locală, propuse de echipa executivă din Primărie”, a declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

consiliu-vulcan3

consiliu-vulcan4

[slideshow_deploy id=’19661′]