Casele şi terenurile CNH, scoase la vânzare

Compania Naţională a Huilei este în faliment, iar administratorul judiciar încearcă să valorifice ultimele bunuri ale societăţii. În acest sens au fost identificate mai multe clădiri şi terenuri aparţinătoare Companiei Naţionale a Huilei, iar acestea vor fi vîndute.

ceh-794x486

“Deoarece potrivit evidentelor contabile în patrimoniul debitorului nu mai exista bunuri, lichidatorul judiciar a trimis adresa nr.2291/07.05.2015 către primăriile localităţilor unde debitoarea a deţinut bunuri pentru a cunoaşte dacă în evidenţă acestora au rămas bunuri înscrise pe rolul debitoarei. Primăria Lupeni ne-a comunicat prin adresa nr.4733/19.05.2015 ca debitoarea figurează în evidenţele sale cu mai multe construcţii dintre care majoritatea fiind case expropriate şi date în administrarea debitoarei, şi terenuri. Primăria Vulcan ne-a comunicat prin adresa nr.20786/19.05.2015 ca debitoarea figurează în evidenţele sale cu construcţii dintre care unele expropriate, terenuri şi un mijloc de transport. Primăria Petrila ne-a răspuns cu adresa nr.15093/08.06.2015 ca debitoarea figurează în evidenţele sale cu două construcţii şi terenul aferent. Primăria Uricani ne-a comunicat cu adresa nr.2220/14.05.2015 BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 17180/26.09.2016 ca debitoarea figurează în evidenţele sale cu un număr de opt construcţii”, arată raportul lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar a efectuat demersuri pentru identificarea bunurilor, obţinand de la BCPI Petroşani doua extrase de carte funciară pentru imobilele din evidenta Primăriei Petrila. Valoarea bunurilor identificate de lichidatorul judiciar se ridică la zeci de mii de lei.