Guvernul face RECTIFICARE BUGETARĂ cu mai puțin de o lună înainte de alegeri. Ce sume se dau și unde

A doua rectificare bugetară va fi făcută de Guvern cu mai puțin de o lună înainte de alegerile legislative. Ministerul Finanțelor a propus a doua rectificare, iar bani mai mulți vor fi alocați pentru Ministerul Dezvoltării, Agriculturii, Sănătății și primării. Ministerele ce vor pierde fonduri sunt cel al Finanțelor, Transporturilor și Apărării.

media-147089849781950000

Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 arată un deficit de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB. „Ținând cont de majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 306 milioane de lei şi a cheltuielilor bugetului general consolidat tot cu 306 milioane de lei”, a comunicat, vineri, MFP.

Rectificarea bugetară a avut în vedere redistribuirea unor fonduri care nu mai pot fi cheltuite până la sfârșitul anului 2016, pentru asigurarea finanțării unor programe în derulare.

Transporturile (minus 254 milioane lei), Apărarea (359,7 milioane lei), Justiția (minus 33,5 milioane lei), Tineretul și Sportul (minus 1 milion lei), Mediul (minus 49,6 milioane lei), Educația (minus 20 milioane lei), Cultura (minus 14,4 milioane lei), Economia (minus 35,3 milioane lei), dar și Președinția (minus 3,5 milioane lei), Parlamentul (Senatul – minus 5,5 milioane lei și Camera Deputaților – minus 6 milioane lei) și Înalta Curte de Casație (minus 2,4 milioane lei) vor avea bugete tăiate la a doua rectificare din acest an, în timp ce primarii mai încasează încă 1,7 miliarde de lei, printr-o nouă suplimentare a sumelor defalcate din TVA.

„Aceste alocări bugetare vor permite continuarea tratamentului pentru pacienții cu ciroză hepatică aflați în stadiul F4 și extinderea programului pentru pacienții cu ciroză hepatică stadiile F2 și F3. Ministerul Sănătății a trimis deja la CNAS documentele necesare. Pe baza acestora, Casa începe negocierile cu producătorii de medicamente pentru încheierea contractelor cost-volum-rezultat. Încheierea contractelor în această formulă permite o folosire judicioasă a banilor bugetului asigurărilor de sănătate deoarece CNAS decontează tratamentele doar pentru pacienții care s-au vindecat ca urmare a terapiei”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice remis, vineri, AGERPRES.

Sume importante la a doua rectificare de buget din 2016 primesc și Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Agriculturii, Ministerul Energiei și Ministerul Muncii.

Pentru Programul Național de Dezvoltare Locală de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-au asigurat 1,25 miliarde de lei, sumă care va acoperi plățile necesare până la final de an pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii școlare și de drumuri. Alte 47,9 milioane de lei au fost realocate pentru finanțarea Acordului de împrumut „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”. Suma va fi folosită pentru închiderea proiectului finanțat din credite externe rambursabile.

Pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost asigurată suma de 1,09 miliarde de lei pentru plățile finale aferente schemelor de plăți directe pentru campania agricolă din 2016. De asemenea, ministerul a redistribuit din bugetul propriu 85,7 milioane de lei pentru plata subvențiilor în agricultură.

La bugetele locale au fost alocate 1,7 miliarde de lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale. Banii vor fi folosiți pentru echilibrarea bugetelor locale (938,3 milioane lei), plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap (392,3 milioane lei), cheltuieli de personal aferente unităților de învățământ preuniversitar (170 milioane de lei), susținerea sistemului de protecție a copilului (101,5 milioane lei), centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap (74,7 milioane lei), programul-pilot ‘Masa caldă’ (14,7 milioane lei), finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (6,9 milioane lei) și programul ‘fructe în școli’ (4,1 milioane lei).

Pentru plata pensiilor militare recalculate, precum și pentru restituirea diferențelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, au fost alocate 336,7 milioane de lei în bugetele Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării Naționale și al Serviciului Român de Informații.

Ministerul Energiei primește 222,4 milioane de lei, din care 200 de milioane de lei sunt pentru schema de ajutor de stat pentru închiderea a două mine din Complexul Energetic Hunedoara.

Ministerul Muncii primește 142,4 milioane de lei pentru plata integrală a drepturilor de asistență socială (indemnizații pentru creșterea copilului, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu handicap).

Ministerul Comunicațiilor are alocate suplimentar 75,5 milioane de lei, în principal pentru majorarea capitalului social al Companiei Naționale ‘Poșta Română’—S.A..

Ministerului Afacerilor Externe i-au fost redistribuite 66,8 milioane de lei, în principal pentru plata contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale la care instituția este parte.

Potrivit Ministerului Finanțelor, sumele reduse provin din economiile ministerelor rezultate din analiza plăților efectuate pe primele 10 luni.

Astfel, Ministerul Finanțelor Publice a economisit 1,18 miliarde de lei, banii provenind din dobânzi și din contribuția României la bugetul UE, dar și din economii la cheltuieli de personal, despăgubiri civile și cheltuieli de capital.

În bugetul Ministerului Transporturilor au fost identificate economii în sumă de 254 milioane de lei, în principal la investiții ale agenților economici, cheltuieli neeligibile ISPA și reparații curente la infrastructura feroviară publică. În schimb, au fost asigurate sumele necesare pentru decontarea facilităților și gratuităților de transport de care beneficiază anumite categorii sociale și pentru majorarea capitalului social la Metrorex.

Ministerul Apărării Naționale a identificat 359,8 milioane de lei care nu mai pot fi utilizați până la finele anului pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile și cheltuieli de capital. De asemenea, se propune majorarea creditelor de angajament cu suma de 5 miliarde de lei pentru demararea achizițiilor de tehnică și echipamente specifice.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a făcut economii de 49,6 milioane de lei la proiecte cu finanțare din fonduri europene.

Economiile realizate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri se ridică la 35,4 milioane de lei, în principal la proiectele cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și programele de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii.

Ministerul Justiției, în calitate de ordonator principal de credite, a identificat economii în valoare de 33,6 milioane de lei.

„Ministerul Finanțelor Publice propune a o a doua rectificare bugetară din acest an, ținând cont de majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 306 milioane de lei și a cheltuielilor bugetului general consolidat tot cu 306 milioane de lei, precum și de menținerea țintei de deficit bugetar la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash, respectiv 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA. Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2016 arată un deficit de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB.

Rectificarea bugetară a avut în vedere redistribuirea unor fonduri care nu mai pot fi cheltuite până la sfârșitul anului 2016, pentru asigurarea finanțării unor programe în derulare, precizează Ministerul Finanțelor.

stiripesurse.ro