Autostradă pe datorie

Persoanele care au fost expropriate pentru a se realize autostrada Orăștie-Sibiu nu au intrat în posesia banilor. Construcţia autostrăzii Orăştie-Sibiu i-a lăsat pe proprietarii de terenuri expropriaţi fără bani. Terenurile au trecut în proprietatea statului, pentru a putea fi realizată autostrada, iar banii nu au ajuns la cei păgubiţi.

intotero5
”În data de 0.09.2016 a fost repus pe circuitul de avizare proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1231/2010. Acesta a fost respins de către Ministerul Justiţiei cu observaţia că pentru suprafeţele expropriate în condiţile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, a operat transferul dreptului de proprietate din proprietate în proprietatea statului râmân, nemaifiind posibile alte modificări. În cazul terenurilor afectate de execuţia lucrării autostrada Orăştie-Sibiu, pentru care în urma întocmirii documentaţiilor cadastrale individuale au rezultat modificări ale suprafeţelor, dar având în vedere că nu a fost apobat proiectul de act normativ mai sus menţionat, nu se pot elibera sumele despăgubirilor consemnate la CEC. În vederea deblocării situaţiei existente se lucrează în prezent la un proiect de act normativ pentru modificarea legislaţiei  privind exproprierile”, arată oficialii Ministerului Transporturilor, într-un răspuns oferit deputatului PSD, Natalia Intotero.

Pentru tronsonul de autostradă menționat exproprierea a fost realizată prin contracte ale CNADNR, fiind promovate Hotărârile de Guvern nr. 522/2011 si 955/2012. După avizarea documentațiilor cadastrale individuale, s-au constata însă diferențe între anexa 2 a hotărârilor de Guvern și evidențele de cadastru. Din acest motiv au fost înaintate la CNADNR documentele necesare în vederea redactării unei erate la hotărârile de guvern, astfel încât să se poată realiza plata despăgubirilor în conformitate cu suprafețele real expropriate din fiecare localitate. La sfârșitul anului 2015, cei în cauză au mai adresat către CNADNR ultima solicitare de clarificare, însă hotărârile de guvern nu au fost modificate. Jumătate dintre imobilele supuse exproprierii nu au fost despăgubite.