ALARMANT. Peste 400 de elevi din Vulcan beneficiază de burse sociale

Peste 400 de elevi vulcăneni vor beneficia în acest an școlar de burse sociale. Consiliul Local Vulcan a aprobat cuantumul și numărul burselor ce urmează a fi acordate pe perioada anului școlar 2016-2017.

note_elevi

Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Nu mai puțin de 161 de elevi vor beneficia de burse de merit. Alți 120 de elevi vor beneficia de burse de studiu. La fel ca în toate localitățile Văii Jiului, și la Vulcan cele mai multe burse sunt cele sociale. Aici 442 de elevi vor beneficia în anul școlar 2016-2017 de burse sociale.

“În baza adreselor unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan, se constată că un număr de 442 de elevi vor beneficia de burse de ajutor social, 161  de elevi  vor beneficia de burse de merit şi 120 de elevi vor beneficia de burse de studiu. Pentru încadrarea în limita fondurilor aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli , propun spre aprobare  bursa   de  ajutor social în cuantum de 60 lei/elev/lună, 80 lei/elev/lună pentru  bursa de studiu şi 100 lei/elev/lună pentru  bursa de merit”, spun autoritățile locale de la Vulcan.(Următoarea știre) »