Consilierii judeţeni convocaţi la şedinţă

Consilierii judeţeni au fost convocaţi la o şedinţă care a avea loc în data de 9 decembrie. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte de hotărâre. Se vor aloca bani către primării şi diferite asociaţii, dar se va stabili şi noul program de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016.

consiliul-judetean-sala-goala-2-794x529

Proiectele de hotărâre sunt:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean;
  4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016; 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.7/2016 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2016;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital Hunedoara începând cu data de 1 ianuarie 2017;
  6. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocoalelor de predare-primire a investițiilor ”Extinderea Stației de epurare a apei Dănuțoni, Valea Jiului” și ”Reabilitarea Stației de tratare Valea de Pești și a Captării Lazărul”;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Crucea Roșie Română, Filiala Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean;
  8. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016
  9. Diverse.

[slideshow_deploy id=’41494′]