Locuințele sociale de la Vulcan ar putea avea căldură

 

Locuințele sociale de la Vulcan ar putea fi racordate la sistemul de încălzire. Autorităţile locale de la Vulcan au în vedere realizarea unui punct termic pentru  căminul social. În acest sens a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Construire Punct Termic Cămin Social – municipiul Vulcan”.

dinca-vulcan

 “În data de 29.09.2016, prin referatul de necesitate întocmit de către Biroul Proiecte – Dezvoltare Locală, s-a aprobat suma necesară pentru: „Construire Punct Termic Cămin Social  municipiul Vulcan”, str. Căprioara nr. 3, cu scopul de a asigura agent termic cu centrale termice pe gaze naturale la Căminul C1, situat în zona Dincă. Conform art. 5 din HGR 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii: „Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:  studiu de fezabilitate;proiect tehnic; detalii de execuţie”, arată documentele Primăriei Vulcan.

[slideshow_deploy id=’27126′]

 

Monika BACIU

 

 « (Știre anterioară)