Centre pentru activitățile destinate tinerilor

Guvernul a adoptat o lege prin care se pot înființa centre pentru tineret. Spații speciale pentru activități de tineret, informare, consiliere, îndrumare și învățare non-formală, vor fi înființate la nivel național, județean și local, ca urmare a modificărilor aduse cadrului legislativ în domeniul tineretului.

sport_95145400

De asemenea, autoritățile publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora, cu atribuții privind activitatea de tineret, vor avea cel puțin un angajat responsabil de tineret, care va sprijini activitatea de tineret și va asigura cadrul adecvat de desfășurare a acesteia.

“Guvernul a adoptat în ședința de astăzi Legea tineretului, lege-cadru ce reunește toate reglementările în domeniu și asigură astfel coerenţă legislativă. În acest sens, a fost modificată și completată Legea tinerilor nr. 350/2005 și au fost abrogate unele acte normative în domeniul tineretului.

Îmbunătăţirea şi lărgirea cadrului de aplicare a legii vizează o mai bună implicare a tinerilor în societate, în toate aspectele şi domeniile de interes, sprijirea profesionalizării şi standardizării lucrului cu tinerii în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, dând astfel posibilitatea de a se dezvolta servicii de calitate pe termen lung prestate pentru tineri, la nivelul autorităţilor centrale și locale”,  spun cei de la Guvern.

Potrivit noilor prevederi, se înființează Consiliul interministerial pentru tineret, care va armoniza inițiativele de politici publice în domeniului tineretului ale administrației publice centrale. Activitatea Consiliul interministerial va fi coordonată de către MTS.

“Autoritățile administrației publice locale și județene au obligația de a asigura cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor în domeniul tineretului. Consiliile județene, Consiliul General al municipiului București și consiliile locale ale municipiilor adoptă, în termen de 6 luni de la data constituirii, un plan multianual de măsuri în domeniul tineretului pentru perioada mandatului lor. Planul de măsuri trebuie să fie corelat cu politicile de tineret la nivel național, regional și local și adoptat după consultare publică.   La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin MTS și/sau, autoritățile administrației publice centrale și locale, va avea obligaţia de a consulta Consilii Consultative pentru Tineret. Pentru a stimula inițiativele antreprenoriale ale tinerilor, o altă prevedere stabilește că incubatoarele de afaceri vor fi sprijinite de stat”, mai arată informarea Guvernului.

Ziua de 12 august se instituie ca Ziua Națională a Tineretului, prilej cu care se vor organiza activități sociale, culturale, artistice, sportive și turistice, stabilește proiectul noii legi a tineretului.« (Știre anterioară)