Primăria Municipiului Vulcan face angajări

Primăria Municipiului Vulcan, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Birou Transport.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 ianuarie 2017, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 16 ianuarie 2017 , ora 11:00: proba scrisă;
  • 19 ianuarie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Vulcan din Vulcan, str. Mihai Viteazu nr.31, Județul Hunedoara, telefon 0254/570.340, interior 217.