Impozitul plătit cu sânge

Donatorii de sânge sunt scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale, la Petroșani. Este vorba de persoanele care în decursul unui an au donat sânge de cel puțin 3 ori. Aceștia nu vor plăti impozite și taxe.

“Persoanele care au donat sânge de 3 ori într-un an sunt scutite de la plata taxelor și impozitelor locale. Aceste persoane trebuie să prezinte acte care să dovedească faptul că au donat sânge”, a declarat Alin Gal, șef Serviciu Taxe șI Impozite Locale Petroșani.

Sunt scutiți de la plata taxelor șI impozitelor veteranii de război sau văduvele acestora, persoanele cu handicap grav sau accentuat.