Fostul șef al Spitalului Municipal Hunedoara- declarat incompatibil

Reputatul medic Barna Gavril Bende, fost manager al Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara a fost găsit incompatibil de Agenția Națională de Integritate.

Conform ANI, Barna Gavril Bende a semnat cinci contracte de prestări servicii medicale, încheiate între Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara și SC Clinica de Diagnostic Phoenix SRL. Această societate avea în derulare un contract de prestării servicii medicale pe o perioadă de 12 luni cu plată lunară în cuantum de 5.500 lei, încheiat cu SC Ecorad Medica SRL, unde soția fostului manager era administrator și asociat unic. Inspectorii ANI susțin că medicul avea, prin soția sa, interese de natură patrimonială la SC Clinica de Diagnostic Phoenix SRL, astfel încât el a încălcat dispozițiile art.178, alin.(2), lit.c) din Legea 95/2006, care stipulează: „Constituie conflict de interese: (…) c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b) în care managerul sau soțul/soția, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager”. Fostul manager al Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara poate contesta raportul inspectorilor ANI în instanță, pentru a dovedi că nu a încălcat legea.

Foto: Accent Media

[slideshow_deploy id=’27126′]