Te pregătești să COPIEZI la examenul de evaluare naţională sau bacalaureat? RĂZGÂNDEȘTE-TE! Ce prevede legea?

Ce prevede legea în privinţa tentativelor de fraudă la examenul de evaluare naţională şi bacalaureat? Ordinele nr. 5070/2016 și  5071/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor stabileşte că este interzis accesul elevilor în sălile de examen cu:

–    ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea;
–    manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor;
–    telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul.

Încălcarea regulilor va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă iar candidaţii în cauză vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Prevederile de mai sus se aplică atât în cadrul examenului de evaluare naţională (Ordinul nr. 5071/2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017), cât şi pentru cel de bacalaureat, o diferenţiere făcându-se în continuare, în ceea ce priveşte:

*Evaluarea naţională – candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

*Bacalaureat – candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi “eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii “eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

ziarulunirea.ro(Următoarea știre) »