Sprijin pentru comunitățile defavorizate

Autoritățile locale de la Petrila vor să vină în sprijinul celor care vor să înființeze Grupuri de Acțiune Locală (GAL-n.r.). În acest sens a fost propus spre aprobarea consilierilor locali proiectul de hotărâre privind “aprobarea proiectului sprijin pregătitor pentru înființare GAL Petrila și elaborare SDL”.

“Orașul Petrila a depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul de proiecte – reducerea numărului de comunități marginalizate 9roma și non-roma, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent cu cele pe populație aparținând minorității romă, prin implementarea unor măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, proiectul cu titlul “Sprijin pregătitor pentru înființare GAL Petrila șI elaborare SDL””, arată nota de fundamentare.

În urma evaluării, cererea de finanțare a fost aprobată, astfel că este nevoie de demararea procedurii precontractuale. Proiectele vor viza elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, ca primă etapă a mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) pentru zone urbane marginalizate.

 « (Știre anterioară)
(Următoarea știre) »