Tinerii absolvenți de liceu cu rezultate deosebite la învățătură pot primi granturi de cercetare

Un proiect de Hotărâre aprobat de Guvern la sfârșitul lunii mai prevede ca tinerii absolvenți de liceu cu rezultate deosebite la învățătură pot primi granturi de cercetare. Sunt eligibili pentru acordarea grantului candidații care sunt absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele internaționale sau naționale de științe și care sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2017-2018.

Actul normativ se referă la programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I”, destinat absolvenților care pe parcursul celor 4 ani de liceu au avut rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale.

Grantul se acordă fiecărui candidat înmatriculat într-o instituție de învaățământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 (licență) și, după caz, conform deciziei studentului, și din ciclul 2 (masterat) și are o valoare anuală stabilită în funcție de performanța obținută de fiecare candidat:

  • pentru laureatii la olimpiade internationale se acorda suma de 3500 de euro pe an pentru locul 1, 3000 de euro pe an pentru locul 2, 2500 de euro pe an pentru locul 3;
  • pentru laureatii la olimpiade nationale se acorda suma de 2500 de euro pe an pentru locul 1, 2000 de euro pe an pentru locul 2, 1500 de euro pe an pentru locul 3;

Suplimentar fata de aceste sume, se mai pot acorda:

  • 500  euro/an, pentru fiecare student, pentru participarea la evenimente  stiintifice internationale si/sau pentru protectia drepturilor de proprietate intelectuala;
  • max. 3500 euro/an/echipa formata din cel putin 5 studenti, provenind din una sau mai multe universitati, pentru materiale, subansamble si subcontractari pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate in echipa, cu care aceasta se prezinta si clasifica la concursuri internationale de prestigiu.

Sumele se asigura de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii in lei, la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei in data inceperii anului  universitar din anul respectiv, si se platesc catre institutia de invatamant superior la care este inmatriculat studentul.

Studentul va trebui sa realizeze un raport stiintific cu privire la activitatea de cercetare desfasurata in cadrul grantului, pe care il va prezenta in cadrul seminarului facultatii sau al altei manifestari stiintifice stabilite de conducerea institutiei de invatamant superior.

De asemenea, studentul va avea obligatia de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1 (licenta), respectiv, pentru ciclul 2 (master) si de a se angaja pentru o perioada minima de patru ani dupa finalizarea acestora in unitati si institutii din Romania care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national si de a desfasura activitati CDI ca angajat al acestora. Se considera la calculul duratei obligatorii de angajare si perioada efectuarii si absolvirii studiilor doctorale intr-o institutie organizatoare de doctorat din Romania, inclusiv in cotutela.

Ministerul Cercetarii si Inovarii si Ministerul Educatiei Nationale vor asigura evaluarea impactului implementarii Grantului Regele Carol I, dupa primii 10 ani de implementare, iar in baza acestei evaluari vor supune Guvernului spre aprobare masuri privind continuarea acestuia.

Programul reprezinta o componenta a unui porgram mai amplu, denumit Brain Return, care va urmari problematica dezvoltarii carierei stiintifice in ansamblu, ca si cea a colaborarii cu cercetatorii din diaspora stiintifica, inclusiv posibilitatile de intoarcere in tara a acestora. 

hotnews.ro