Test pentru admiterea la studiile universitare de masterat

Anul acesta vine cu o noutate pentru cei care vor să urmeze cursurile universitare de masterat. Admiterea nu se mai face doar pe bază de dosar, ci se va susține și un test.

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi media la examenul de cunoştiinţe teoretice, tip probă orală, în proporţie de 25%.

„Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). Candidaţii la studiile de master pot concura la admitere la mai multe domenii de masterat, dacă au depus dosare de înscriereîn acest sens la comisiile de admitere, cu condiţia susţinerii probei de concurs tip interviu pentru fiecare domeniu de studii”, arată informațiile de pe site-ul UPET.

[slideshow_deploy id=’27028′](Următoarea știre) »