Două proiecte importante așteaptă bani

Două proiecte importante ale municipalității de la Petroșani așteaptă finanțare. Primăria municipiului Petroșani are două proiecte în Planul Național de Investiții. Unul dintre proiecte a fost început cu aproape 10 ani în urmă, însă din cauza constructorilor nu a fost finalizat nici până în prezent. Este vorba de grădinița de la școala generală IG Duca, pentru care de-a lungul anilor contractele au fost reziliate. Tot în PNLD este inclus și proiectul care vizează modernizarea drumului spre Dâlja.

“Pe PNDL mai avem grădinița de la școala IG Duca, dar acolo suntem într-o fază cu constructorul care a dat faliment și avem în lucru, să depunem drumul de la Dâlja, Dâlja Mare”,  a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani.

 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MDRAP întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.