Primăria Municipiului Hunedoara face ANGAJĂRI

Primăria Municipiului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Biroului Ordine Publica si Evidenta Persoanelor din Directia Politia Locala din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara;
 2. Politist local, clasa III, grad profesional superior in cadrul Biroului Ordine Publica si Evidenta Persoanelor din Directia Politia Locala din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara;
 3. Politist local, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului Paza, Dispecerat, Baze de Date si Logistic din Directia Politia Locala din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara:
 4. Politist local, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Control Comercial, Disciplina in Constructii si Mediu din Directia Politia Locala din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara;
 5. Politist local, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Control Comercial, Disciplina in Constructii si Mediu din Directia Politia Locala din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara;
 6. Inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara;
 7. Inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Biroului Comunicare, Promovare Imagine din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara;
 8. Inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului Fond Locativ si Relatia cu Asociatiile de Proprietari, Legalitate si Actiuni in Instanta din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Hunedoara din str. Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse – Umane, telefon: 0254/716.322.


Primăria Municipiului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

 1. şef serviciu, clasa I în cadrul Serviciului Fond Locativ Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, Legalitate şi Acţiuni în Instanţă din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara;
 2. şef birou, clasa I în cadrul Biroului Proiecte cu Finanţare Europeană din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara;
 3. şef birou, clasa I în cadrul Biroului Achiziţii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu, clasa I în cadrul Serviciului Fond Locativ Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, Legalitate şi Acţiuni în Instanţă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere: minimum 2 ani.
 • şef birou, clasa I în cadrul Biroului Proiecte cu Finanţare Europeană:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere: minimum 2 ani.
 • şef birou, clasa I în cadrul Biroului Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, economice sau administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Hunedoara din str. Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse – Umane, telefon: 0254/716.322.