Ședință de îndată, la Petroșani

Consilierii locali de la Petroșani au fost convocați la o ședință de îndată. Aceasta va avea loc astăzi, de la ora 15:00. Pe ordinea de zi sunt incluse 7 proiecte de hotărâre.

Ordinea de zi este următoarea:

 

1.Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice  și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului estimativ la obiectivul ,, Reparaţie acoperiş – Piaţa Centrală Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea nivelului mediu lunar al subvenției, tipurile de servicii sociale şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind  acordul de principiu în vederea desfăşurării activităţilor sportive ( disputarea meciurilor oficiale)  de  către C.S. Luceafărul Oradea în incinta Complexului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr.159/2017 privind aprobarea vânzării  terenului în suprafaţă  de  145 mp, situat în strada Aviatorilor, f.n.
Iniţiatori :  Consilieri locali:
Vladislav Milu
Barbu Mihai