Arhivă mai mare pentru Primăria Vulcan

Documentele administrative ale Primăriei Vulcan nu mai au loc în actualul spațiu în care sunt depozitate. Astfel, în acest sens, va fi realizsată o nouă clădire unde vor fi depozitate actele din arhivă.

“Intocmire documentatii tehnice pentru extindere sediu primarie conform datelor din anuntul de participare si anexelor la acesta (experiza tehnica, tema de proiectare, antemasuratori, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, documentatia obtinere avize, verificatori proiect). Ofertantul va depune pana cel tarziu in data de 15.09.2017 la sediul primariei-registratura, documentele mentionate in anuntul de participare”, arată anunțul Primăriei Vulcan.

 

Lucrarea care presupune construirea a doi perețI ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an.