Schimb de terenuri pentru închiderea gropii de gunoi

Administrația locală de la Vulcan a reușit, în cele din urmă, să facă un schimb de terenuri cu Complexul Energetic Hunedoara pentru închiderea gropii de gunoi.

”Se aprobă schimbul de terenuri între U.A.T. Municipiul Vulcan şi Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. Municipiul Vulcan cedează Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. terenul în suprafaţă 19.792 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului, înscris în CF nr. 61999 Vulcan, nr. cadastral 61999 (lotul 1) și CF nr.62000 Vulcan, nr. cadastral 62000 (lotul 2) având o valoare de 101 635 RON. Societatea Complexul Energetic Hunedoara cedează U.A.T. Municipiul Vulcan – domeniul public, terenul în suprafaţă de 19.792 mp, înscris în CF nr. 60598, nr. cadastral 60598 (lotul 1) şi CF nr. 60597, nr. cadastral 60597, (lotul 2), având o valoare de 101 580 RON”, arată hotărârea Consiliului Local Vulcan.

În tot acest timp, gropile de gunoi neconforme din țară sunt în atenția Gărzii Naționale de Mediu. Una dintre acestea este în Valea Jiului, la Vulcan. După ce Comisia Europeană a inițiat procedura de infrigement împotriva României, Garda de Mediu tratează cu prioritate problema gropilor de gunoi.

“Problema depozitelor de deşeuri neconforme, care trebuie urgent închise, a devenit prioritară pentru instituţiile de mediu şi pentru autorităţile locale, mai ales că face parte din obiectivele stabilite cu UE odată cu aderarea României la spaţiul comunitar. Garda Naţională de Mediu a continuat seria controalelor desfăşurate în fiecare săptămână, sub coordonarea Ministrului Mediului, Graţiela Gavrilescu, la depozitele de deşeuri care, conform calendarului stabilit cu UE, ar fi trebuit să fie închise până acum. Comisarii GNM au făcut verificări la toate depozitele de deşeuri de pe teritoriul României, iar rezultatul măsurilor impuse a fost pozitiv în ceea ce priveşte stadiul lucrărilor de închidere a depozitelor aflate pe lista de infringement. Astfel, din cele 68 depozite aflate pe această listă: – 10 depozite municipale şi 2 depozite industriale au fost închise/ecologizate – 6 depozite municipale şi 7 industriale au înregistrat progrese în ceea ce priveşte procesul de închidere, aflându-se în diferite stadii”, arată o informare a Gărzii Naționale de Mediu

În data de 27 aprilie 2017, Comisia Europeană (CE) a trimis România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a revizui şi adopta planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul de prevenire a generării de deşeuri, în conformitate cu obiectivele Directivei-cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE) şi ale economiei circulare.