Astăzi, ședință la Petroșani

Consilierii locali de la Petroșani sunt chemați la ședința ordinară. Aceasta va avea loc, astăzi, începând cu ora 15:00, în sala de Consiliu a Primăriei.

Ordinea de zi este următoare:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea  sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 12.000 lei în vederea organizării Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2017

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 250 mp., notat în Cartea Funciară 65044 Petroşani, nr. cad.65044, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 40 mp., notat în Cartea Funciară 65045 Petroşani, nr. cad.65045, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 120 mp., notat în Cartea Funciară 65051 Petroşani, nr. cad.65051, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str. Ştefan cel Mare, C.F. nr.65007, nr. cadastral 65007.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str. Ştefan cel Mare, C.F. nr.65006, nr. cadastral 65006.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str.  Independenţei, zona bl. 11 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 238 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.7/1, notat în C.F. nr.64730, nr. cadastral 64730.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.
12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul  de Administraţie al Colegiului Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva”, Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” şi  Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani
13..Diverse