Detalii privind gazul din Colonie

Furnizorul de gaze naturale a solicitat administrației locale de la Petroșani acordarea dreptului de folosință a unui teren.

Printr-o hotărâre a Consiliului Local din anul 2016 a fost aprobată asocierea Consiliului Local al municipiului Petroșani prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat cu E.ON Distribuție România, actualmente DelgazGrid SA, în vederea realizării uunui obiectiv de investiții care prevedea “alimentare cu gaze naturale și construcție stație de reglare de sector pentru obiectivele Școala Gimnazială Nr. 2, Grădinița Nr.2, Cantina Socială, punct de colectare deșeuri din municipiul Petroșani”. Acum, cei de la firma de furnizare a gazului metan au solicitat Primăriei dreptul de a utuliza un teren.

“Delgaz Grid SA, prin adresa nr. 6059/2017 înaintată Primăriei municipiului Petroșani solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz asupra părții din teren în suprafață de 24 mp aferentă obiectivelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale, respectiv stația de reglare presiune gaze de sector și a dreptului de servitute legală de trecere subterană/supraterană asupra părții din teren pentru instalarea obiectivelor și a oricăror alte echipamente precum și accesul angajaților distribuitorului licențiat de gaze naturale la locul de amplasare a obiectivelor, în vederea realizării lucrărilor de întreținere, reparații, revizii, modificări și exploatare”, arată documentele.

Astfel, s-a aprobat ca furnizorul de gaze naturale să folosească suprafețele de teren necesare pentru efectuare lucrărilor din zonă.