Autostrada Lugoj – Deva mută oamenii din case

Realizarea construcției autostrăzii Lugoj – Deva necesită mutarea unor oameni. Astfel, Guvernul ia în calcul declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii Brănişca, din judeţul Hunedoara

“Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamnetul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada LugojDeva”, aflate pe raza localităţii  Brănişca din Judeţul Hunedoara, sunt în cuantum de 1.030 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 – „Programe din Fondul de coeziune – FC”, arată documentul Guvernului.

Opt persoane urmează a fi expropriate. În principal este vorba de terenuri arabile și nu de locuințe.