Modernizarea drumului de la Filiași la Petroșani lasă oamenii fără proprietăți

Modernizarea drumului național 66, de la Filiași la Petroșani îi lasă pe oameni fără proprietăți. Guvernul a aprobat proiectul prin care va începe declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ” Reabilitare DN 66 Filiaşi – Petroşani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000.

“Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiaşi – Petroşani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000”, pe raza localităţii Bumbeşti-Jiu, din judeţul Gorj, sunt în cuantum total de 33 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.01 – „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, arată documentul Guvernului.

Cei ce urmează a fi expropriațI sunt din județul Gorj, comuna Bumbești-Jiu.