Două mine se închid. Se caută proiectant

Complexul Energetic Hunedoara caută proiectant care să întocmească documentațiile pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni. din cadrul CEH urmează a fi închise două unități miniere.

Este vorba de Lupeni și Lonea. În acest sens, conducerea societății a scos la licitație contractul servicii de proiectare cu titulatura „Proiecte Tehnice de executie lucrari de Inchidere si Ecologizare pentru sucursalele EM LONEA si EM LUPENI – Sectiunea Inchideri Miniere Subterane – anul 2017”.

“Pentru indeplinirea contractului, contractantul se obliga sa intocmeasca doua documentatii de proiectare (PT), o documentatie pentru sucursala EM Lonea si o documentatie pentru sucursala EM Lupeni, in baza documentatiilor (PIA) detinute de CEH –SA. Contractantul se obliga sa intocmeasca toate documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor – prevazute in cap. 15 din caietul de sarcini – pentru documentiile PT intocmite pentru fiecare sucursala”, arată anunțul de licitație.

La suma de 69,800 RON a fost evaluat contractul pentru proiectele tehnice de închidere a celor două unități miniere.« (Știre anterioară)