Comunicat de presă/ Asigurare de sănătate pentru membrii de familie ai hunedorenilor care lucrează în străinătate

 

Hunedorenii care lucrează în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot să își asigure membrii de familie (soț/soție, părinți) dacă nu au niciun venit în România, astfel încât aceștia să beneficieze de asigurare socială de sănătate.

Formularul european E109/S1 permite membrilor familiei lucrătorului care nu au reşedinţa împreună cu acesta, în străinătate, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Membrii de familie înscriși pe baza formularului E109 la casa de asigurări beneficiază, pe teritoriul statului român, de prestații de asigurare de boală sau maternitate, dacă aceștia nu au deschise drepturi la prestații în baza legislației de asigurări sociale de sănătate din România.

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara acordă persoanelor înscrise, în baza acestui formular, serviciile medicale la fel ca propriilor săi asigurați, potrivit legislației de asigurări sociale de sănătate din România.

Documentele necesare persoanei asigurate în vederea obținerii formularului E109/ S1 sunt:

  • copie de pe cartea de identitate a asiguratului
  • copie de pe cartea de identitate, certificatul de căsătorie/ certificatul de naștere pentru membrii de familie
  • dovada că membrii de familie au reședința în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European decât statul de reședință al lucrătorului sau statul competent
  • dovada calității de asigurat a lucrătorului.

Mai multe informații cu privire la eliberarea/ înscrierea formularului european E 109/S1 puteți obține la numărul  de telefon 0254-219.280, tasta 4, sau de pe site-ul CAS Hunedoara: http://www.cnas.ro/cjashd/page/formulare-europene.html

[slideshow_deploy id=’13835′]