Proiect de peste 9 milioane de lei și pentru elevii vulcăneni

Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara în parteneriat cu Primăria municipiului Vulcan lansează un proiect care are menirea de a reduce abandonul școlar. ”Hai la școal! O șansă pentru viitor” este denumirea proiectului a cărui valoare este de peste 9 milioane de lei și se adresează unui număr de 1700 de persoane din județ.

“Proiectul este dedicate unui număr  de 1700 de persoane. Este vorba de copiii antepreșcolare, preșcolari, elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, elevi care au părăsit timpuriu școala, adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu, părinți, tutori, personal didactic. Noi participăm la acest proiect pentru că facem anchete sociale și găsim persoanele care au nevoie de sprijin, sunt cei cu părinții plecați în străinătate, sunt copiii din familii abandonate, copiii care au abandonat școala. Este prima fază în care noi trebuie să acționăm”, a spus Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a unui program integrat de educație pt diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii/ abandon școlar in județul Hunedoara, prin: masuri preventive adresate unui număr de 800 de copii/elevi aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, metode și instrumente de educație corectivă de tip a doua șansă pt. 200 de persoane (care au părăsit timpuriu școala), îmbunătățirea competențelor a 260 resurse umane /persoane  care desfășoară activități educative adresate grupurilor cu risc educațional și prin creșterea nivelului de informare/conștientizare/implicare a comunității locale în ceea ce privește reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.