Criteriile pentru atribuirea unor locuințe sociale

Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, anunțat încă de săptămâna trecută că în scurt timp urmează a fi atribuite locuințele sociale din zona Dincă. Săptămâna aceasta, Consiliul Local al municipiului Vulcan a stabilit și criteriile în baza cărora se vor repartiza locuințele sociale.

 

„Nu pot beneficia de locuințe sociale, persoanele/familiile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15, sau sunt în vreuna din următoarele situații: a) dețin în proprietate o locuință, inclusiv casă de vacanță; b) au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990; c) au beneficiat și/sau beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe; d) dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat”, arată documentele ce urmează a fi votate de consilierii locali de la Vulcan.

 

Documentele administrației locale arată și care sunt persoanele care pot beneficia de astfel de locuințe.

 

“Categoriile de persoane îndreptățite să primească cu prioritate o locuință socială sunt următoarele: tinerii care au vârsta de până în 35 de ani; familii monoparentale; tineri proveniți din instituțiile de ocrotire socială care au îndeplinit vârsta de 18 ani; invalizi de gradul I și II, persoane cu handicap; pensionari; veterani și văduve de război; persoane oprimate de regimul comunist; persoane persecutate din motive politice ce se încadrează în prevederile decretului – Legea nr. 118/1990, republicată; alte persoane sau familii considerate ca și cazuri sociale (…); persoanele evacuate din casele naționalizate.

La întocmirea listei de repartizare se va ține cont de următoarele: 60% din locuințele sociale se vor repartiza tinerilor căsătoriți cu vârsta până la 35 de ani; 20% din locuințele sociale se vor repartiza tinerilor necăsătoriți; 20% din locuințele sociale se vor repartiza altor persoane și familii îndreptățite”, mai arată documentul.

Trei blocuri sociale se realizează la Vulcan, în zona Dincă. Unul dintre acestea, blocul C1 va fi dat în folosință anul acesta.