Sărbătoare a comunității germane din Valea Jiului, la Petroșani

În creuzetul multietnic al comunității locale din Valea Jiului, germanii au ocupat întotdeauna un loc important, indiferent de succesiunea perioadelor istorice ale regiunii.

Cândva destul de numeroasă, comunitatea germană din Valea Jiului mai numărăr în prezent doar câțiva zeci de membri. O parte dintre aceștia s-au reunit astăzi la Petroșani, în cadrul unei manifestări culturale organizate la Casa de cultură a Studenților, unde a fost vernisată o expoziție de fotografie și de sculptură și unde a fost prezentat ș un mic recital aristic în lb. germană. De cuvenite aprecieri s-a bucurat, ca de fiecare dată, expunerea făcută de Ernest Ulrich, cetățean de onoare al municipiului Petroșani, unul dintre cei mai seamă exponenți ai comunității germane din Valea Jiului.

La eveniment au fost prezenți, printre alții, primarul municipiului Petroșani – Tiberiu Iacob Ridzi și rectorul Universității din Petroșani – prof.univ.dr.ing. Radu Sorin. ”Manifestarea de astăzi a adunat la un loc etnicii germani din Petroşani şi din Valea Jiului, o comunitate care de-a lungul timpului şi-a adus contribuția – ca şi celelalte etnii de altfel – în dezvoltarea comunității noastre. Unitatea în diversitate şi diversitatea în unitate a fost principiul pentru care aceşti oameni au trăit şi muncit împreună în respect şi fără nicio problemă legată de etnie sau religie. Le doresc să rămână activi în comunitatea noastră şi îmi doresc să ne implicăm în cât mai multe acțiuni comune”, a declarat primarul Tiberiu Iacob Ridzi.

La rândul său, rectorul Universității din Petroșani s-a declarat onorat de invitația de a participa la acest eveniment cultural al comunității germane din Valea Jiului. ”Sunt onorat de invitație și mă simt, în același timp, mândru de faptul că în comunitatea germană a municipiului Petroșani și a Văii Jiului, există foarte mulți absolvenținai Universității din Petroșani”, a declarat prof.univ.dr,ing. Radu Sorin.