4 proiecte dezbătute la Petrila

Patru proiecte de hotărâre vor dezbate, astăzi, consilierii locali de la Petrila. Aceștia au fost convocați în cadrul unei ședințe extraordinare. Sunt supuse dezbaterii proiecte care îi vizează, în mod direct, pe cetățeni.

Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 163/20017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania NAțională de Investiții “CNI SA”, a amplasamentului șI asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot “construcție bazin de înot școlar” din orașul Petrila, județul Hunedoara
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Petrila
  3. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor sociale de analiză a cererilor de locuințe pentru tineri construite din fonduri ANL, destinate închirierii în orașul Petrila
  4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 109/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017