Criteriile pentru repartizarea locuințelor în nou bloc de locuințe sociale de la Vulcan

Primăria municipiului Vulcan va finaliza în acest an lucrările de amenajare la primul din cele trei blocuri de locuințe sociale care sunt amenajate în fostele cămine ale unității militare din zona Dincă. Lucrările sunt deja în stadiu de finisaj, iar reprezentanții autorităților locale vulcănene speră ca primele locuințe sociale să fie repartizate în cursul lunii decembrie din acest an.

În acest sens, Consiliul local al municipiului Vulcan a stabilit și o serie de reguli după care vor fi atribuite locuințele disponibile celor aflați în căutarea unui spațiu pentru locuit. Astfel, potrivit unui regulament aprobat în Consiliul local, Categoriile de persoane îndreptățite să primească cu prioritate o locuință socială sunt următoarele:

  • tinerii care au vârsta de până în 35 de ani;
  • familii monoparentale; tineri proveniți din instituțiile de ocrotire socială care au îndeplinit vârsta de 18 ani;
  • invalizi de gradul I și II, persoane cu handicap;
  • pensionari;
  • veterani și văduve de război;
  • persoane oprimate de regimul comunist;
  • persoane persecutate din motive politice ce se încadrează în prevederile decretului – Legea nr. 118/1990, republicată;
  • alte persoane sau familii considerate ca și cazuri sociale (…); persoanele evacuate din casele naționalizate.

”La întocmirea listei de repartizare se va ține cont de următoarele: 60% din locuințele sociale se vor repartiza tinerilor căsătoriți cu vârsta până la 35 de ani; 20% din locuințele sociale se vor repartiza tinerilor necăsătoriți; 20% din locuințele sociale se vor repartiza altor persoane și familii îndreptățite”, spune Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

În același timp, prin decizia adoptată de legislativul vulcănean s-a decis că nu pot beneficia de locuințe sociale, persoanele/familiile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus sau care se află în vreuna din următoarele situații:

a) dețin în proprietate o locuință, inclusiv casă de vacanță;

b) au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990;

c) au beneficiat și/sau beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

d) dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.