Se poate exploata cărbune sau nu?

O societate comercială din Vulcan a primit licență de explorare a perimetrului minier Balomir-Uricani. ENERGOMEC TRANSIND din Vulcan este societatea care face prospecțiuni în zona Balomir – Uricani. Societatea a primit aviz favorabil în luna decembrie a anului trecut, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.

“Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 19.635/2016 privind explorarea resurselor de cărbune din perimetrul Balomir-Uricani, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială Energomec Transind – S.R.L., cu sediul în Vulcan, județul Hunedoara, cod unic de înregistrare 33064760, în calitate de concesionar”, arată Monitorul Oficial.

Potrivit legislației în vigoare, “pe baza licenţei de explorare pot fi executate studii şi lucrări specifice necesare identificării zăcămintelor de resurse/rezerve minerale, evaluării din punct de vedere cantitativ şi calitativ a acestora şi pentru determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare. (2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zăcământului, de a furniza datele necesare proiectării şi executării lucrărilor de deschidere, pregătire şi exploatare, cu menţinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzător exploatării. (3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologică, lucrări miniere (şanţuri, cariere, abataje, puţuri miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafaţă şi din subteran), documentaţii corespunzătoare acestora, studii şi cercetări tehnologice în fazele de laborator, pilot şi semiindustrială, precum şi de exploatare experimentală”.

 « (Știre anterioară)
(Următoarea știre) »