Vin bani în Hunedoara

Rectificarea bugetară aprobată de Guvern aduce bani în județul Hunedoara.

Potrivit documentului de la Ministerul de Finanțe județului Hunedoara îi va reveni suma totală de 2.177 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2017. Din această sumă, 688 mii lei este pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 1.489 mii lei pentru învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. La capitolul “Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora” s-a cuprins suma de 1200 mii lei, iar suma de 289 mii lei a fost prevăzută pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învățământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

În urma rectificării bugetare, județului Hunedoara îi mai revin 13.551 mii lei “sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2017”. Totodată, județului i-a mai fost prevăzută suma de 121 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2017.« (Știre anterioară)