Care este producția anuală de cărbune?

CEH exploatează anual circa 600 de mii de tone de cărbune. Pentru perioada de iarnă sunt necesare 400.000, din care o treime provine import.

“Capacitatea de producție medie anuală a minelor din bazinul Văii Jiului – exploatate de Complexul Energetic Hunedoara, este la nivelul anului 2017 de cca. 600.000 t, cu o medie zilnică de max. 2400 t. Conform programului de iarnă în domeniul energetic aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 760/11.10.2017, pentru perioada 01 septembrie 2017 – 31 martie 2018 cantitatea de huilă necesară funcționării termocentralelor Paroșeni și Mintia este prognozată la cca. 400.000 t, care nu poate fi asigurată integral din producția internă a Complexului Energetic Hunedoara, fiind necesară achiziționarea a cca. 140.000 t din import”, arată Ministerul Energiei.

Oficialii ministerului mai subliniază că “din analizele efectuate la nivelul Ministerului Energiei, cu consultarea instituțiilor implicate în funcționarea corespunzătoare a Sistemului Energetic Național, rezultă că în condițiile realizării producției interne și achiziționării din import a cantităților menționate ai sus, necesarul de energie electrică produsă pe acest tip de combustibil va fi acoperit fără vreo perturbare a funcționării SEN”.