Proiect major blocat de contestații

Un proiect major al Consiliului Județean Hunedoara este blocat de contestații. Cele 60 de milioane de euro aferente proiecrtului pentru realizarea Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor din județul Hunedoara sunt râvnite de firmele de profil, iar contestațiile țin pe loc definitivarea acestuia.

“Aprobarea documentaţiei pentru delegarea serviciului de salubrizare pentru cele 4 zone ale judeţului, aferente activităţii de colectare şi transport a deşeurilor menajere, de către toate U.A.T. –urile membre ale Asociaţiei. Iniţierea procedurilor de licitaţie publică pentru atribuirea contractelor de delegare a serviciilor de colectare şi transport pentru cele 4 zone: Zona 1 – Brad – procedura este în derulare pe SEAP cu termen de depunere a ofertelor la data de 12.01.2018 (prima procedură a fost anulată în data de 08.08.2017 din lipsă de participanţi); Zona 2 – Haţeg – procedura se află în evaluare la ANAP din data de 22.11.2017 (în data de 31.10.2017 prima procedură a fost anulată din lipsă de participanţi); Zona 3 – Centru – procedura se află în derulare pe SEAP cu data de depunere a ofertelor la 16.01.2018 (procedura a fost suspendată pentru perioada 22.08-05.10.2017, ca urmare a plângerii făcute la Curtea de Apel Alba Iulia de SC Salubritate SA Deva împotriva deciziei CNSC, proces finalizat cu sentinţă în favoarea A.D.I.); Zona 4 – Petroşani – procedura se află în curs de evaluare a ofertelor depuse, cu termen de finalizare 15.02.2017. Au mai fost realizate propuneri pentru modificarea şi completarea PNGD cu soluţii aferente managementului deşeurilor din construcţii şi demolări, a valorificării energetice pentru refuzul de ciur de la TMB, renunţarea la transportul deşeurilor de la un judeţ la altul”, arată o informare a CJH.

În ceea ce privește Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara cod SMIS – 49063 și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, infrastructura necesară operării acestui proiect cu o valoare de 176.031.023 lei fără TVA a fost finalizată la jumătatea anului trecut (construirea centrului de la Bârcea Mare, a stației de sortare și transfer de la Petroșani, închiderea depozitelor urbane neconforme). Și în acest caz procedura a suferit un blocaj din cauza contestațiilor.

“Delegarea serviciului de operare și administrare CMID Bârcea Mare – după primirea deciziei și motivării de la Curtea de Apel Alba Iulia se va continua procedura de atribuire prin licitație deschisă a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare. Pentru deblocarea situației, astfel încât centrul de la Bârcea să poată primi deșeurile din județ, a fost încheiat un contract de servicii pe perioadă determinată cu SC Supercom București”, mai arată CJH.