Concurență acerbă pentru posturile de la cinematograf

Concurență acerbă pentru cele două posturi scoase la concurs de Primăria municipiului Petroșani la cinematograful care urmează a fi dat în folosință în scurt timp.

Administrația locală a scos la concurs două posturi “în vederea ocuparii funcțiilor contractual vacante de consilier gr.IA, repectiv casier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani- Compartimentul Administrare Cinematograf”. Astfel, pentru postul de consilier gr. IA a fost depus un singur dosar, în timp ce pentru postul casier au fost depuse 10 dosare, toate candidaturile fiind admise. Pentru postul de consilier au fost condiții speciale în vederea participării la concurs. Condiţii specifice de ocupare a postului de consilier, gr.IA (proiecţionist) constau în  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și experiență în domeniul cinematografiei (proiecţionist) de minimum 1 an. Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20 decembrie 2017 , ora 10 la sediul Primariei municipiului Petrosani. În 12 iulie 2016 s-a dat ordinul de începere a lucãrilor de cãtre Compania Nationalã de Învestitii, în urma efectuãrii proiectului si a avizãrii tehnice la Bucuresti. Primãria Petrosani suportã, din bugetul local, aproximativ 200 de mii de lei, care presupun: utilitãtile, instalatia de gaz metan si alimentarea cu energie electricã, cu apã si canalizarea. Investitia costã în jur de 3 milioane de lei si se deschide în vechea locatie a unui cinematograf, ce a dispãrut dupã Revolutie.