PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN / ANUNȚ CONCURS

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 08 – 11 ianuarie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual temporar vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Îngrijitor – Compartiment Administrativ deservire – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală (absolvent 8 clase);

Concursul se organizează astfel:

Proba practică: 08 ianuarie 2018  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul:          11 ianuarie 2018  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 22.12.2017, orele 1300.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.